Za korištenje aplikacije potrebno je prijaviti se u sustav.U sustav se prijavljujete putem istih korisničkih podataka koje koristite i za prijavu na EOJN - eojn.nn.hr.