Arhiva nedostupnosti EOJN-a


Postupak Nedostupnost Vrijeme prijave Status
SANACIJA SUSTAVA KLIMATIZACIJE MALE DVORANE U SKLOPU ZGRADE ŠC GRIPE Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 20.5.2019. 9:59:04 U rješavanju
20.5.2019. 10:00:15
Energetska obnova zgrade Osnovne škole Suhopolje i školske dvorane Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 6.3.2019. 8:53:51 Pauziran postupak
6.3.2019. 9:04:09
Usluga cestovnog prijevoza rasutog miješanog komunalnog otpada Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 1.8.2018. 9:53:22 Pauziran postupak
1.8.2018. 9:58:22
IZGRADNJA SUSTAVA ZA ZASNJEŽENJE U REGIONALNOM SPORTSKO REKREACIJSKOM I TURISTIČKOM CENTRU (RSRTC) PLATAK U OPĆINI ČAVLE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 14.5.2018. 9:11:44 Pauziran postupak
14.5.2018. 10:02:16
FORWARDERI Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 24.4.2018. 10:05:17 Pauziran postupak
24.4.2018. 10:55:33
Zavojni materijal Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 20.4.2018. 8:23:13 Pauziran postupak
24.4.2018. 11:00:23
Izvođenje radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Sibinjskih žrtava,Sibinj Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 9:36:25 Pauziran postupak
9.4.2018. 10:34:53
IZVOĐENJE RADOVA ENERGETSKE OBNOVE NA ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE GAREŠNICA Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 9:35:02 Pauziran postupak
9.4.2018. 10:35:01
Izvođenje radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Sibinjskih žrtava,Sibinj Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 9:30:58 Pauziran postupak
9.4.2018. 10:34:43
Popravak TMD-a br. 98 78 9 103 272-2 Nedostupnost u trenutku javnog otvaranja ponuda 9.4.2018. 9:27:56 Pauziran postupak
9.4.2018. 9:31:49
IZVOĐENJE RADOVA ENERGETSKE OBNOVE NA ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE GAREŠNICA Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 9:24:12 Pauziran postupak
9.4.2018. 10:35:26
IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE SREDIŠĆE (2 grupe) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 9:23:57 Pauziran postupak
9.4.2018. 9:24:35
Nabava roba za analitički i pedološki laboratorij Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 9:15:02 Pauziran postupak
21.3.2019. 10:07:36
Konsolidacija i proširenje diskovnog podsustava za potrebe primarne i DR lokacije (APIS) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 9:08:03 Pauziran postupak
21.3.2019. 10:08:15
IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE SREDIŠĆE (2 grupe) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 9.4.2018. 8:28:17 Pauziran postupak
21.3.2019. 10:09:30
NABAVA Usluge voditelja projekta za infrastrukturu i ing. stručnjaka prema FIDIC ugovorima ili jednako vrijednog Nedostupnost u trenutku javnog otvaranja ponuda 12.1.2018. 13:14:25 Pauziran postupak
12.1.2018. 13:14:25
VRATA SA ZAŠTITOM OD ZRAČENJA NA PROSTORU ZA SMJEŠTAJ LINEARNOG AKCELERATORA za potrebe KBC-a Osijek Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 12.1.2018. 12:55:33 Pauziran postupak
12.1.2018. 12:55:33
Analiza uzoraka biološkog materijala na zabranjene tvari iz Međunarodnog standarda - Popis zabranjenih tvari Svjetske antidoping agencije Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 12.1.2018. 12:55:33 Pauziran postupak
12.1.2018. 12:55:33
SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA GRADSKE PLINARE ZAGREB D.O.O. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 12.1.2018. 12:55:33 Pauziran postupak
12.1.2018. 12:55:33
Nabava rezervnih dijelova za potrebe Polet d.o.o. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 12.1.2018. 10:44:15 Pauziran postupak
12.1.2018. 10:57:32