Arhiva nedostupnosti EOJN-a


Postupak Nedostupnost Vrijeme prijave
IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PLINSKOG ČVORA DOBROVAC PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 26.5.2022. 9:56:05
Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju, uređenje, opremanje te usluga izrade projektne dokumentacije sadržaja (vizuala, it multimedije, grafičkog dizajna) Varaždinske kuće Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 30.3.2022. 8:41:22
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ŠIBENIK Nedostupnost u trenutku javnog otvaranja ponuda 1.3.2022. 14:56:32
Izvanredno održavanje na LC 25220 Šćepanje - Makojišće Donje Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 28.2.2022. 7:44:24
Građevinski radovi na prizemnim meteorološkim postajama, Područje 4 – južni Jadran Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 9:17:04
Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 9:13:27
Izrada projektne-tehničke dokumentacije, prema grupama- Grupa 3. i Grupa 4.– PONOVLJENI POSTUPAK Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 9:01:36
IZRADA PROCJEMBENIH ELABORATA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA U UPRAVLJANJU, RASPOLAGANJU I STJECANJE U KORIST, U IME I ZA RAČUN GRADA ZAGREBA-grupe Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 8:37:54
USLUGA EDUKACIJE I OSIGURANJA KVALITETE RAZVOJA I RADA RCK Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 8:23:34
Opskrba električnom energijom Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 8:18:02
PRERAĐEVINE INDUSTRIJSKOG BILJA (ŠEĆER, ULJE), RIŽA, JEČMENA I HELJDINA KAŠA Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 8:17:20
Opremanje interijera dvorca Opeka Nedostupnost u trenutku javnog otvaranja ponuda 8.2.2022. 8:16:12
Nabava mesa Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 8:15:28
Sanitarna kanalizacije sustava Zarečje – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 8:07:24
Stručna potpora Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za unaprjeđenje klimatske politike u Republici Hrvatskoj Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 7:37:28
Novelac, i dodatna proj. dokum., te up. postupak na ishođenju dozvola za izmještanje DC225, Zaprešić-P. Brdovečko 2. podd. od st. 1+935,64 km do st. 6+420,82, 4. faza od km 4+821,36 do km 6+420,82 Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 8.2.2022. 6:42:01
Sklapanje ugovora za: Javna nabava usluga projektiranja Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 7.2.2022. 23:32:51
Rezervni dijelovi i servis za osobna, terenska, kombi i laka teretna vozila Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 7.2.2022. 21:46:14
Nabava potrošnog materijala za izolaciju nukelinske kiseline na aparatu MIRACLE-AUTOXT Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 7.2.2022. 19:40:13
Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (TENDER IV) Nedostupnost tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata 7.2.2022. 13:38:07